درمان بوسیله کنتراست، تکنیکی است که گاهی اوقات برای کمک به بهبودی استفاده می‌شود که شامل جریان آب متناوب بین سرد و گرم است. برای اینکه این روش را در خانه امتحان کنید، باید به طور متناوب از آب سرد و گرم استفاده کنید. ابتدا این آب باید داغ باشد، اما غیرقابل تحمل نباشد. برای جلوگیری از سوزاندن خود، با احتیاط عمل کنید.

بعد از دو تا سه دقیقه ایستادن در آب گرم، دمای آن را به اندازه ای که می‌توانید سرد کنید. آب سرد ناراحت کننده خواهد بود، اما ممکن است آن را نیروبخش بدانید. قبل از بازگشت به آب گرم، یک دقیقه در آب سرد بایستید. این چرخه را دو تا سه بار تکرار کنید.

برای معلومات بیشتر در مورد عکس نقاط ای اف تی و دوره بیداری معنوی اینجا کلید کنید.

برس کشیدن روشی است که اغلب در طب آیورودا مورد استفاده قرار می‌گیرد و ممکن است مزایای آرامش بخشی را به همراه داشته باشد. این تکنیک روشی سریع و ارزان برای پاکسازی ذهن است. تمام آنچه نیاز دارید، یک برس معمولی بدن است. …

فواید زیادی برای پاکسازی ذهن در استفاده از تکنولوژی وجود دارند، اما حتی استفاده نکردن از آن‌ها برای یک مدت کوتاه می‌تواند موجب طراوت و تازگی ذهن شود. می‌توانید با عدم استفاده از تکنولوژی، در حالی که مدتی را در خارج از خانه می‌گذرانید، شروع به انجام کارهایی کوچک کنید…

گفتن دروغ، حتی با بهترین نیت‌ها، فقط می‌تواند حجم کاری را به ذهن اضافه کند. یک دروغ غالباً به دیگری منتهی می‌شود و بنابراین باید دروغ‌هایی را که قبلاً گفته اید را بتوانید به خاطر بیاورید تا گرفتار نشوید. توصیه ما این است که در عوض نسبت به احساسات خود با مردم و موقعیت‌ها صادق باشید. به عنوان مثال، اگر به هر دلیلی از کار خود خارج شده اید یا ناامید شده اید، به اشتراک گذاشتن آن، به جای دروغ گفتن، می‌تواند شما را در تخلیه میزانی از فشار ذهنتان کمک کند.

برای معلومات بیشتر در مورد عکس نقاط ای اف تی و دوره بیداری معنوی اینجا کلید کنید.

به نظر می‌رسد برخی از مردم نمی‌توانند به خودشان استراحت دهند. با این کار بیشتر و بیشتر دچار مشکل می‌شوند و در نهایت نمی‌توانند به طور مستقیم فکر کنند و مرتکب اشتباه می‌شوند. چند دقیقه دوری از وظیفه یا فعالیت فعلی کمک می‌کند تا افکار خود را پاکسازی کنید و سپس با طراوت بیشتر و با وضوح بیشتری به تفکر برگردید. یک فاصله کوتاه، انجام درست وظایف را بسیار پربارتر خواهد کرد، نسبت به اینکه سعی کنید که یکی پس از دیگری به حل آن‌ها بپردازید.

برای معلومات بیشتر در مورد عکس نقاط ای اف تی و دوره بیداری معنوی اینجا کلید کنید.

گاهی اوقات فقط بدیهیات را از دست می‌دهید. پیدا کردن یک راه حل برای یک مشکل ممکن است گاهی اوقات موجب خیره شدن فرد به چیزی شود، اما به دلایلی ممکن است نتوانید آن ره حل را پیدا کنید و هرچه بیشتر با یک مشکل دست و پنجه نرم کنید، ذهن بیشتر دچار مشکل می‌شود و با افکار بالقوه غیرمولد به هم می‌ریزد. اگر احساس می‌کنید این مشکل اتفاق افتاده است، از یک دوست دعوت کنید تا به شما کمک کند. دیدگاه آن‌ها در مورد مسئله ممکن است متفاوت و مفیدتر باشد، بنابراین ممکن است بتوانید راه حلی پیدا کنید و بار خود را نسبت به حل مشکل توسط خود، سبک تر کنید.

برای معلومات بیشتر در مورد عکس نقاط ای اف تی و دوره بیداری معنوی اینجا کلید کنید.

یکی از بدترین کارها برای به پاکسازی ذهن، کنار گذاشتن کارهایی است که باید انجام دهید. آن‌ها فقط مدتی در ذهن می‌مانند و سپس دور می‌شوند، بنابراین هرگز نمی‌توانید بر روی کار دیگری که در آن زمان انجام می‌دهید تمرکز کنید. پس، توصیه ما این است که فقط هر چه…

اگر ذهنتان مشغول پردازش کارهایی است که باید انجام شوند و شما به طور مکرر دچار وقفه می‌شوید، احتمالاً به جایی نخواهید رسید و احساس می‌کنید ذهن در حال بارگیری بیش از حد است. وقفه باعث می‌شود بهره وری کاهش یابد، بنابراین سعی کنید درهر زمان ممکن از آ نها جلوگیری کنید. به عنوان مثال، اگر کار خاص و مهمی را باید انجام بدهید و اگر اجازه انجام این کار را دارید، در خانه کار کنید، زیرا می‌توانید از اکثر وقفه‌هایی که معمولاً در محل کار رخ می‌دهند، جلوگیری کنید.

برای معلومات بیشتر در مورد عکس نقاط ای اف تی و دوره بیداری معنوی اینجا کلید کنید.

بعضی از مردم نمی‌توانند نه بگویند و همیشه وقتی از آن‌ها خواسته شده یا دعوت شده است که برای دیگران کاری را انجام دهند، بله می‌گویند. بنابراین، اگر همکاری از شما بخواهد تا کاری را برایش انجام دهید، همیشه به این فکر کنید که این وظیفه را برای شما هم عملی می‌کند یا خیر. مطمئناً یک یا دو مورد دیگری نیز وجود دارند که می‌توانید در فضاهای دیگری نیز نه بگویید. گاهی اوقات اگر به تمام کارها بله بگویید، این یک عادت می‌شود و خیلی وقت‌ها در انجام آن گیر می‌کنید. بنابراین خودتان را آموزش دهید تا در صورت لزوم نه بگویید.

برای معلومات بیشتر در مورد عکس نقاط ای اف تی و دوره بیداری معنوی اینجا کلید کنید

این تنها شمایید که مسئولیت آنچه در ذهن می‌گذرد را بر عهده دارید، اما به نوعی، بسیاری از ما به خودمان اجازه می‌دهیم که با افکار منفی دچار مشکل شویم. اگر تمام وقت ذهنتان به سمت افکار منفی می‌رود، دیگر هرگز به حال و هوای مطلوبی نخواهید رسید، بنابراین بهتر است هر وقت که امکانش را دارید، از افکار منفی رها شوید، زیرا این کار ذهن را از استرس بیش از حد رها می‌سازد. از این گذشته، اگر چیزی شما را عصبانی کرده است، چه فایده ای دارد که تمام روز را به خاطر آن غصه بخورید؟

برای معلومات بیشتر در مورد عکس نقاط ای اف تی و دوره بیداری معنوی اینجا کلید کنید

eng yab

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store